Süreç

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Güneş Enerjisine Dayalı Projelerin Proje Onay Süreci (2.Aşama)

 

Kendisine Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilere, söz konusu su kullanım hakkı izin belgesinin alınma veya Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüzseksen gün süre verilir.

Gerçek veya tüzel kişiler söz konusu sürenin ilk doksan günü içerisinde üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesini TEDAŞ’a sunar.

 • Doksan gün içinde proje onayı için başvuruda bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler kendilerine iade edilir.

BAŞVURU

GES projesi 30 kW’tan büyük mü?

Hayır

Proje Onay Başvurunuz TEDAŞ Bölge Koordinatörlüklerine Yapılır.

Evet

Proje Onay Başvurunuz TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Yapılır.

GES Üretim Tesisi Tipi Nedir?

Çatı ve Cephe Uygulamalı GES ProjesiProje​

Çatı ve cephe uygulamalı güneş elektrik santrali ve yardımcı tesisleri proje onayı için sunulan elektrik klasörlerinde olması gerekenler şunlardır;

a) Belgeler;

 1. İlgili dağıtım şirketinden alınan “Bağlantı Görüşü” ve “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” yazıları.
 2. Çatı veya cephe uygulamalı güneş elektrik santrali kurulması sonucunda meydana gelen ek yüklere (kar, buz ve rüzgar yükü ve tesis edilecek güneş enerji sistemi yükü) karşı binanın uygun olduğuna ve çatı ve/veya cephe uygulamalı GES tesisinin yapılabileceğine dair İl Özel İdaresi veya Belediyeden onaylanmış uygunluk yazısı.
 3. Sistem Temel Bilgi Formu (EK-A)a. Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi, vb.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri
 4. Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri (posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)
 5. Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine uygun olarak diğer gerekli belge(ler),

b) Hesaplar;

 1. Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları,
 2. Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar,
 3. Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG kablo hesapları,
 4. Kısa devre hesapları,
 5. Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,
 6. İç ihtiyaç transformatör güç hesapları (varsa),
 7. Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (varsa),
 8. Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (varsa).

c) Proje Paftaları;

 1. Panel, evirici ve pano(lar) yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması),
 2. Tek Hat Bağlantı Şeması

             a) Modül tip(tipler)i,

             b) Toplam modül sayısı,

             c) Dize sayısı,

             d) Dize başına modül sayısı

Bu bilgiler tek hat şeması üzerinde veya ayrı bir tablo halinde de verilebilir.

       3. Fotovoltaik dizi (string) bilgileri

           a) Dizi kablosu özellikleri-boyut ve tip,

           b) Dizi aşırı akım koruma cihazı özellikleri (takılmışsa),

       4. Dize elektriksel ayrıntılar

           a) Dize ana kablo özellikleri – boyut ve tip,

           b) Dize bağlantı kutusu yerleri (varsa),

c) DC izolasyon (yalıtım) tipi, yeri ve değeri (akım/gerilim).

       5. Topraklama ve aşırı gerilim koruması

          a) Bütün topraklama/şaseleme iletkenlerinin ayrıntıları – boyut ve bağlantı noktaları. Dize çerçeveeşpotansiyel bağlantı kablosu ayrıntıları da verilecektir.

          b) Mevcut veya yeni tesis edilmiş yıldırım koruma sistemi (LightningProtectionSystem-LPS) ile bağlantıların ayrıntıları.

          c) Konum, tip ve değerini göstermek üzere, (AC ve DC tarafta) hatlara takılmış herhangi bir ani akım koruma cihazının ayrıntıları.

       6. Santral AC Taraf

          a) AC izolasyon (yalıtım) konumu, tipi ve değeri,

          b) AC aşırı akım koruma cihazı konumu, tipi ve değeri,

          c) Kaçak akım cihazı konumu, tipi ve değeri.

       7. Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları,

       8. YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları (varsa),

       9. Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları (varsa),

       10. YG hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları (varsa )

       11. Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (varsa).

Arazi Uygulamalı GES Projesi

Arazi uygulamalı güneş elektrik santrali ve yardımcı tesislerinin proje onayı için sunulacak elektrik klasörlerinde olması gerekenler şunlardır;

a) Belgeler;

1) İlgili dağıtım şirketinden alınan “Bağlantı Görüşü” ve “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” yazıları,

2) Kar, buz ve rüzgar yükü ile kurulacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait aksamların statik ve dinamik yükleri etkisindeki mukavemet hesaplarının uygun bulunduğuna dair İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı,

3) Tesisin inşa edileceği alanın GES kurmaya uygun olduğunu gösteren İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı,

4) Sistem Temel Bilgi Formu (EK-A)a) Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi, vb.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri

5) Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri (posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi))

6) İlgili mevzuata uygun olarak diğer gerekli belge(ler).

b) Hesaplar;

1) Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları,

2) Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar,

3) Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG (AC) kablo hesapları,

4) Kısa devre hesapları,

5) Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,

6) İç ihtiyaç transformatör güç hesapları (varsa),

7) Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (varsa),

8) Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (varsa).

c) Proje Paftaları;

1) Panel, evirici ve pano(lar) yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması),

2) Tek Hat Bağlantı Şeması

a) Modül tip(tipler)i,

b) Toplam modül sayısı,

c) Dize sayısı,

d) Dize başına modül sayısı.

Bu bilgiler tek hat şeması üzerinde veya ayrı bir tablo halinde de verilebilir.

3) Fotovoltaik dizi (string) bilgileri

a) Dizi kablosu özellikleri-boyut ve tip,

b) Dizi aşırı akım koruma cihazı özellikleri (takılmışsa),

4) Dize elektriksel ayrıntılara) Dize ana kablo özellikleri – boyut ve tip,

b) Dize bağlantı kutusu yerleri (varsa),

c) DC izolasyon (yalıtım) tipi, yeri ve değeri (akım/gerilim).

5) Topraklama ve aşırı gerilim koruması

a) Bütün topraklama/şaseleme iletkenlerinin ayrıntıları – boyut ve bağlantı noktaları. Dize çerçeve eşpotansiyel bağlantı kablosu ayrıntıları da verilecektir.

b) Mevcut veya yeni tesis edilmiş yıldırım koruma sistemi (LightningProtectionSystem-LPS) ile bağlantıların ayrıntıları.

c)Konum, tip ve değerini göstermek üzere, (AC ve DC tarafta) hatlara takılmış herhangi bir ani akım koruma cihazının ayrıntıları.

6) Santral AC Taraf

a) AC izolasyon (yalıtım) konumu, tipi ve değeri,

b) AC aşırı akım koruma cihazı konumu, tipi ve değeri,

c) Kaçak akım cihazı konumu, tipi ve değeri.

7) Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları,

8) YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları (varsa),

9) Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları (varsa),

10) YG hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları (varsa )

11) Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (varsa).

d) Mevcut Planlar;

Varsa mevcut tesise ait elektriksel bilgi, belge ve çizimler.

Proje Onay İşlemi 90 gün içinde tamamlandı mı?

Hayır

Üçüncü fıkrada belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen başvuru sahiplerinin, söz konusu belgeleri kendi kusurları olmaksızın edinemediklerinin İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından anlaşılması halinde,

ilgili gerçek veya tüzel kişilere İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından üç ay ilave süre verilir (LÜT – Madde 9 – 4).

Evet

Proje Onay Bedeli Yatırılması ve Onay İşlemi

ProjesiProje onayından sonra, belgelerle birlikte başvurudan sonra otuz gün içerisinde Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları imzalanır.

Üretim tesisinin kabul ve devreye almasına geçiş (3.Aşama)