Kurumsal

Firmamız Kalite Politikası belirlenmiş olup tüm çalışanlarımızın belirlenen bu kalite politikası doğrultusunda faaliyetlerde bulunması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca kalite politikamız belirli yerlerine asılarak her zaman göz önünde bulunması sağlanmıştır.

Firmamızda kaliteyi etkileyen işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan tüm çalışanların, karşılıklı ilişkilerini, kime bağlı çalıştığını belirten organizasyon şeması hazırlanmıştır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin yarattıkları katma değeri arttırmak amacı ile iş süreçlerini düzenlemek ve / veya daha verimli hale getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi teknolojileri uygulamalarına güvenilir, kararlı, genişleyebilen ve kolayca güncellenebilen hızlı, etkin ve ekonomik çözümler üretirken; sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayabilen, müşteri memnuniyetini ve potansiyelini sürekli arttırabilen, etik değerlere saygılı ekip ruhu ile çalışabilen, personelinin memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli geliştiren sektöründe rekabet gücü yüksek bir firma olmaktır.

KALİTE HEDEFLERİ

Firmamızda ürün gerçekleştirme şartlarını karşılanması yanında müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına, gelişen teknolojilere yetişebilmek, sürekli iyileştirme prensibine dayalı bir sistem oluşturmak amacıyla firmamızın ilgili fonksiyon ve seviyelerinde kalite hedefleri belirlenmekte olup tüm çalışanlarımızın bu kalite hedeflerinden haberdar olmaları sağlanmaktadır.

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Firmamız üst yönetimi ve tüm çalışanlarımız müşteri tatminin arttırılması amacına yönelik olarak müşteri beklentilerinin belirlenmesi ve bu beklentilerin yerine getirilmesi için gerekli olabilecek faaliyetleri planlamakta ve uygulamaktadır. Müşteri beklentileri belirlenirken; ürün uygunluk beklentileri, ürün teslim ve teslim şartları beklentileri, ürün sorumluluğu beklentileri dikkate alınmaktadır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PLANLAMASI:

Firmamızda üst yönetim; kurulmuş olan Kalite Yönetim sisteminin ISO 9001, ISO 14001, ISO 18000 standardının şartlarını bütünlüğünün sürdürülmesi için aşağıdaki hususları dikkate alarak planlamalar yapar.

  •     Firmamızca ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin sağlanması
  •     Süreç iyileştirme plan ve projelerinin uygulanabilmesi için sorumluluk ve yetkilerin belirlenmesi
  •     İyileştirme ve geliştirme için gerekli olabilecek mali ve alt yapı kaynaklarının sağlanması