Güneş Enerjisi

Ülkemizdeki Güneş Enerjisi Potansiyeli
•Türkiye Avrupa’nın 2. büyük güneş potansiyeline sahiptir.