Güneş Enerjisi

Güneşten Lisanssız Elektrik Üretimi Yol Haritası (1000 kWe altı) 
Açıklamalar:
1 - Bu döküman bilgi verme amaçlı olup eksiklikler içerebilir; Resmi Belge niteliği taşımamaktadır. Ayrıntılı bilgi için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğe başvurulmalıdır.
2 - Kesikli oklar bilgi amaçlı olup yatırımcılar tarafından takip gerektirmeyen işlemleri belirtmektedir.
3 - Dağıtım Şirketi, ilgili bölgede faaliyet gösteren Elektrik Dağıtım Şirketi’ni belirtir. Üretim tesisi kuracak kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesisleri aynı dağıtım bölgesi içerisinde olmak zorundadır.
4 - Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması yapılması için gerekli belgeler Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilmiştir.
5 - Bakanlık: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı